Maankäyttö Julkiset rakennukset Asuntosuunnittelu Korjaukset & muutokset Pientalot Ajankohtaista hakutulokset

ASUNTOSUUNNITTELU

JULKISET RAKENNUKSET

MAANKÄYTTÖ

MUUTOSTYÖT JA KORJAUSRAKENTAMINEN

TOIMISTO

REFERENSSIT

AJANKOHTAISTA

KUOPION LINJA-AUTOASEMAN ALUEEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA


2010

Kuopio

Tilaaja: Kuopion kaupunki


Neljä – viisikerroksiset toimisto- ja liikerakennukset rajaavat alueelle kaksi uutta aukiotilaa. Radanvarren pohjoisreunan toimistorakennukseen on lisäksi esitetty korkeampia tornimaisia osia.  

Radan eteläpuolelle, rautatieaseman länsipuo­lelle, esitetään viisikerroksista uudisrakennusta. Uudisrakennusten kokonaiskerrosala koko tarkastelualueella vaihtelee massoitteluratkaisusta riippuen

36 200:sta 37 700 kerrosneliömetriin.

Perusratkaisun pohjalta on kehitelty vaihtoehtoja, jotka on nimetty niiden massoitteluperiaatteen mukaan: Veturi, Kalakukko ja Viisikko. Näiden lisäksi on vielä tutkittu korkean tornin sijoittamista alueelle vaihtoehdossa Viisikko / torni.

LEIKKAUKSIA

HAVAINNEKUVIA VAIHTOEHTOISISTA RATKAISUISTA

Copyright © ARK-house arkkitehdit Oy

ARK-house arkkitehdit Oy        Pursimiehenkatu 26 C 53      00150      Helsinki      Finland      arkkitehdit at ark-house.com

A Member of The Association of Finnish Architects' Offices (ATL)