Maankäyttö Julkiset rakennukset Asuntosuunnittelu Korjaukset & muutokset Pientalot Ajankohtaista hakutulokset

ASUNTOSUUNNITTELU

JULKISET RAKENNUKSET

MAANKÄYTTÖ

MUUTOSTYÖT JA KORJAUSRAKENTAMINEN

TOIMISTO

REFERENSSIT

AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA

en

Copyright © ARK-house arkkitehdit Oy

ARK-house arkkitehdit Oy        Pursimiehenkatu 26 C 53      00150      Helsinki      Finland      arkkitehdit at ark-house.com

A Member of The Association of Finnish Architects' Offices (ATL)

PASILAN KONEPAJAN ALUE

YIT:n Konepaja-alueen kokonaisuus on valmistunut. ARK-house arkkitehdit Oy:n v.2007 - 2020 suunnittelema  suurkortteli on veistoksellinen kokonaisuus, joka koostuu muurimaisesta jalustasta ja sen päälle sommitelluista eri materiaalein verhoilluista kappaleista, sekä sisäpihan puolen tähtimäisistä pistetaloista.


Lue lisää >>


Konepaja Haakoninlahti

Useita ARK-housen suunnittelemia asuinkohteita on valmistunut Helsingin Kruunuvuorenrannassa. Hankkeen laajuus on

19 330 kem2, josta 700 kem2  liiketilaa. Asunnot ovat sekä pienasuntoja että perheasuntoja, vuokratuotantoa ja omistusasuntoja.

ASUNTOJA KRUUNUVUORENRANTAAN

ASUNTOJA MELLUNMÄKEEN

ARK-house suunnittelee asuintaloja Helsingin Mellunmäkeen yhteistyössä Harris-Kjisik arkkitehdit Oy:n kanssa. ARK-housen suunnittelema HASO  Saariseläntie on sovitettu kallioiseen maastoon luontoa säästäen. Rakennuksen ekologinen metsäpihasuunnitelma  on Aino Landscaping Oy:n käsialaa.

MAUNUNNEVAN ASUINTALOT

Hanke koostuu taitteisesta lamellitalosta ja kolmesta pistetalosta Helsingin Maununnevan kaupunginosassa keskuspuiston tuntumassa. Kokonaisuuteen tulee 127 esteetöntä asuntoa. Hankkeen laajuus on 8 742 kem2.


AS OY SOMPASAAREN HANSALAITURI

As Oy Sompasaaren Hansalaituri on valmistunut. Rakennus sijaitsee Sompasaaren laiturin puoleisessa korttelissa ja rajautuu kaakossa Loviseholmin puistoon. Julkisivut ovat paikalla muurattuja.

Lue lisää >>>

Sompasaari

ATT POHJOIS-PASILA TYÖMAAVAIHEESSA

Hanke on osa uutta Helsingin postipuiston asuinaluetta. Asunnot ovat vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Rakennusmassat muodostavat umpikorttelin, jossa on tonteille yhteinen piha-alue.

Hankkeen laajuus on n. 16 400 kem2.

Välskärinkatu on asuinkohde kaupunkikuvallisesti vaativassa paikassa Järvenpäässä. Hanke on on työmaavaiheessa. Kohteeseen rakennetaan 80 asuntoa.

Hankkeen laajuus on n. 4750 kem2.

VÄLSKÄRINKATU

MEANDER

ARK-house on Steven Holl Architects yhteistyökumppani Meander-asuinraken-nuksen arkkitehtisuunnittelussa.

Hanke on urakkavaiheessa ja sijoittuu Helsingin Töölöön.

Hankkeen laajuus on n. 7 800 kem2.   


Lue lisää >>>

Rekry

TÖIHIN

MEILLE

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia työpaikkoja. Voit kuitenkin jättää avoimen hakemuksen ja kertoa mitä haluaisit tehdä seuraavaksi!  


Lue lisää  >>>

Karajakirjuri

MODERNEJA HIRSIRAKENNUKSIA

Helsingin Tuomarinkylään on valmistunut ARK-housen suunnittelemia moderneja massiivihirsirakenteisia pientaloja. Rakennukset on massoittelultaan sovitettu hienovaraisesti herkkään miljööseen.


Lue lisää >>>

AS OY HELSINGIN  AIDA ON VALMISTUNUT

Hanke pohjautuu kutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen ja sijoittuu  merelliseen ympäristöön. Aida koostuu kolmesta kaupunkivillasta ja yhteiskäyttöisestä piharakennuksesta saunoineen ja kerhotiloineen. Ylimmät kerrokset ovat puurakenteisia.  

Lue lisää >>

Bonava Aida

ARKKITEHTITOIMISTO SAMI VIKSTRÖM OY ARK-HOUSE ARKKITEHTIEN OSAKKAAKSI

Vuonna 2021 alkanut yhteistyö on kuluneen vuoden aikana vakiintunut yhtiökumppanuudeksi Sami Vikströmin aloitettua yhtenä ARK-house Arkkitehtien pääosakkaista. Osakkuuden myötä Sami kehittää ja uudistaa ARK-housea monipuolisella pää-, arkkitehti- ja maankäytön suunnittelun kokemuksellaan. Uudella tiimillä ARK-house vastaa entistä paremmin kestävän rakennetun ympäristön monipuolisiin haasteisiin!   

Töölöntullin Kirjailijakortteli muodostuu kolmesta asuintalosta, joiden keskellä on suojaisa sisäpiha. Hanke on uusi kerrostuma arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

Hankkeen laajuus on n.10 000 kem2.

TÄYDENNYSRAKENTAMISTA TÖÖLÖÖN

Kirjailijakortteli

ARK-house arkkitehdit Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy:n ehdotus ”Puistoshakki” palkittiin lunastuksella  Kankaan Suvannon alueen arkkitehtuurikilpailussa!

Kilpailutehtävänä oli suunnitella asuinalue Tourujoen rannalle entisen paperitehtaan pohjoispuolelle.

Lue lisää  >>>

KANKAAN SUVANNON KILPAILU

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy:n ja ARK-house arkkitehtien ehdotus ”Sidokset” voitti Ylöjärven kaupungin keskustan yleisen ideakilpailun. Voimakkaasti kehittyvien liikenneyhteyksien myötä tiivistyvälle keskusta-alueelle toivottiin lisää kaupunkimaista asumista, liike-ja toimitiloja sekä palveluita, alueen maisemalliset ja rakennusperinnön arvot huomioiden.

Lue lisää  >>>

1. ​PALKINTO YLÖJÄRVEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILUSSA

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, ARK-house arkkitehdit Oy ja Aino Landscaping Oy työryhmineen saivat jaetun 2. palkinnon Lapinjärven kirkonkylän yleisessä arkkitehtuurikilpailussa! 1. palkintoa ei jaettu. Kilpailussa tutkittiin valtakunnallisesti arvokkaan maaseutuympäristön elinvoimaisuuden parantamista mm. harkitulla täydennysrakentamisella.

Lue lisää  >>>

JAETTU VOITTO LAPINJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISESSÄ IDEAKILPAILUSSA